Jordberga slott

Jordberga slott ligger på Söderslätt i Trelleborgs kommun. Huvudbyggnaden är i barockstil och slottsparken i engelsk 1800-talsstil. På godsets område ligger resterna av det nedlagda Jordberga sockerbruk som revs 2009-2010. Här finns också en mölla. 

Slottet omtalas första gången i skrift redan 1355. Godset köptes 1811 av landshövding Erik Reinhold von Nolcken, ärvdes av hans son Carl Adam von Nolcken och har därefter gått i arv.

I mitten av 1830-talet var Carl Adam von Nolcken elev på Degeberg, Sveriges första lantbruksinstitut. Här lärde han sig det nyaste inom lantbruket och började genast introducera metoderna på den egna egendomen. Jordberga gjordes till en mönstergård och blev en mötesplats för jordbrukarna i bygden. Enligt von Nolckens samhällssyn var de olika klasserna beroende av varandra och måste samverka för att samhället skulle fungera. Han menade att godsägarna inte endast hade ansvar för de underlydandes materiella välfärd utan även för deras andliga ”näring”.  Han inrättade en fattigstuga, lät uppföra ett par skolor och anlägga sockenbibliotek. Han tog också initiativet till bildandet av Wemmenhögs härads sparbank 1849.

På detta både anrika och moderna gods hittade Ingmar Bergman de perfekta miljöerna och möjligheterna för den storslagna upplösningen i komedin Sommarnattens leende.

Idag är Jordberga gård ett modernt lantbruksföretag som sysslar med växtodling, energiproduktion (halm, biogas, vind, sol), fastighetsförvaltning, miljö- och viltvård. Man hyr ut hus för året runt-boende, ekonomilokaler och evenemangslokaler, som Jordberga parkhotell.

Huvudbyggnaden och sex andra byggnader inom gårdsområdet är klassade som byggnadsminnen. Parken i engelsk stil med flera exotiska träd är öppen för besök i samband med kulturevenemang.

Själva slottet är privatägt och bebos idag av Carl-Adam och Marie von Arnold.

Filmat på Jordberga slott:

Med denna romantiska sekelskifteskomedi, späckad av sylvassa repliker, listiga älskarinnor, svartsjuka älskare, partnerbyten, kärleksbrygder och dueller fick Bergman sitt internationella genombrott. Filmen, som är Bergmans roligaste, belönades på filmfestivalen i Cannes och fick överlag strålande recensioner.

Hitta hit:

Jordberga ligger på Söderslätt utmed väg 101 mellan Anderslöv och Skivarp cirka 35 km från Malmö och 25 km från Ystad.

Kuriosa:

Carl Adam von Nolcken var i början av 1830-talet inackorderad hos skalden Erik Gustaf Geijer och kom då i kontakt med flera av tidens kulturellt mest lysande personer som H C Andersen och Esaias Tegnér. Han hyste ett stort intresse för konst och litteratur och skaffade sig med tiden en omfattande boksamling.

I slottsparken finns en runsten från vikingatiden, Källstorpstenen.

Även Bo Widerbergs Elvira Madigan spelades in på ett antal platser på Söderslätt. Bland annat togs en del scener på Jordberga och teamet hängde oftast på Skanörs gästis på kvällarna.