Lund: Universitetsplatsen, Universitetshuset, Domkyrkan

Lund ligger i sydvästra Skåne i södra Sverige. Staden ingår i storstadsregionen Stor-Malmö och ligger på en utlöpare av Romeleåsen. Lund grundades omkring år 990, då det troligen flyttades från ett tidigare läge en halvmil längre söderut. Att Lund är en medeltidsstad märks i gatunätet som på flera ställen har sett likadant ut i århundraden. Dessutom har centrum formen av ett hjärta, vilket var typiskt för stadsbyggande under medeltiden. Det finns ett fåtal medeltida byggnader kvar i stadsbilden. Fram till slutet av 1800-talet bestod bebyggelsen annars mest av korsvirkeshus som sedan ofta ersattes med flervåningshus. De flesta byggnaderna i Lund idag kommer från 1800-talets slut eller 1900-talet.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas som ett av världens 100 främsta. Universitetet sätter sin prägel på staden. Vart fjärde år anordnas Lundakarnevalen genom Lunds universitets studentkårer och många av Sveriges nöjes- och kulturpersonligheter har startat sin bana i Lund på till exempel ett studentspex.

Självklart måste scener från den akademiska högborgen Lund finnas med i Ingmar Bergmans Smultronstället. Dessutom behövdes ju en tillräckligt lång väg att köra för huvudpersonen Isak Borg för att kunna bli promoverad till jubeldoktor. 

Universitetsplatsen

Universitetsplatsen i Lund ligger framför universitetets huvudbyggnad och är, precis som byggnaden, skapad av arkitekten Helgo Zettervall på 1880-talet. I mitten av platsen dominerar en stor fontän (också den signerad Zettervall) och i söder ligger Kungshuset och i norr Palaestra et Odeum. Här finns också Akademiska Föreningens huvudentré, vilket gör att platsen känns som ett slutet arkitektoniskt rum. 

På Universitetsplatsen låg tidigare universitetets äldsta botaniska trädgård, anlagd på 1740-talet. På 1860-talet ersattes denna med en ny botanisk trädgård utanför den gamla stadsvallen, men några enstaka växter (främst buskar) från den gamla trädgården finns kvar. Den stora magnolian vid Kilian Stobaei byst har blivit en symbol för våren i Lund, och i talen på Valborgsmässoafton brukar det anspelas på dess knoppning och blomning.

Själva Universitetshuset invigdes 1882 av kung Oscar II. På universitetets framsida dominerar fasadens framskjutande parti med fyra kolonner. Ovanför entrén finns inskriptionen REGIA ACADEMIA CAROLINA i gyllene bokstäver.

Domkyrkan

Lunds domkyrka är Nordens främsta romanska katedral och har stått i centrala Lund sedan 1145. År 1234 ödelades stora delar av Domkyrkan i en omfattande brand. Sedan dess har den imponerande kyrkan naturligtvis restaurerats och förändrats ett antal gånger. Den senaste restaureringen skedde 1954-1963 och då återgavs Domkyrkan mycket av sitt forna utseende.

Doktorspromotionen är fakulteternas största akademiska högtid i Lund och än idag promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling vid Lunds universitet i Domkyrkan.

Filmat i Lund:

Den åldrade professorn Isak Borg omprövar sitt liv under bilfärd mellan Stockholm och Lund i denna ”the ur-road movie”, som har blivit ett av Bergmans mest kopierade och refererade verk. Smultronstället vann Guldbjörnen på filmfestivalen i Berlin 1958 och förblir Bergmans mest prisbelönta film. Den etablerade på allvar Bergmans rykte som internationell filmskapare.

Kuriosa:

Till Universitetsplatsfontänens utsmyckning hör fyra vattensprutande grodor i järn – fakultetsgrodorna. En av grodorna försvann 1965 men återfanns på ett tåg från Stockholm iförd studentmössa och med adresslapp om halsen.

Förr stod fyra stycken mäktiga statyer av kvinnofigurer framför universitet. De symboliserade universitets fyra fakulteter. År 1902 togs damerna bort, troligen på grund av att de inte tålde temperaturväxlingarna och att cementen sprack. Det finns skrönor om att de togs bort, eftersom folk var rädda för de enorma damerna när dessa skulle passeras nattetid.

Studentrevolten, delvis inspirerad av majrevolten i Frankrike, var mycket närvarande i Lund 1967-69, då studentmössor brändes offentligt och i protest varje sista april.

Lunda-andan brukar man kalla en blandning av tolerans, skepticism och välformulerad kvickhet som för tankarna till Sam Ask, Sten Broman och Hans Alfredson.