Övedskloster

Övedskloster ligger vid Vombsjön i Sjöbo kommun och är en av Sveriges förnämsta rokokoanläggningar. Under medeltiden fanns här ett kloster, men det stängdes vid reformationen. Området hamnade, efter att först ha konfiskerats av den danska kronan, så småningom i privat, svensk ägo. 

Övedskloster har, i olika former, funnits i ungefär 900 år. De munkar som först bosatte sig i klostret kom från Premontré i Frankrike. Relativt lite är känt om den här perioden, men att döma av de många gårdar och den mark som så småningom kom att tillhöra klostret kan man dra slutsatsen att de hade en bra tillvaro. Inga synliga delar av klostret är bevarade och det finns inte heller särskilt många avbildningar av hur det såg ut.

År 1666 köptes egendomen av fältmarskalken Carl Mauritz Lewenhaupt och 1753 av Hans Ramel. Han var på sin tid Skånes största jordägare. Ramel – som också ägde andra gårdar, som Maltesholm, Hviderup, Västerstad, Löberöd, Svansjö och Tullesbo och allmänt kallades för ”Bygge-Hans” – bidrog i högsta grad till Övedsklosters utveckling. Han rev de dåvarande byggnaderna och uppförde ett nytt slott i 1700-talsstil, lät uppföra planteringar och väganläggningar och lade grunden för ett modernt jordbruk.

Av Övedskloster och underlydande egendomar stiftade Ramel ett fideikomiss, vilket innebar att slottet inte kunde säljas och att det skulle ärvas i sin helhet från far till äldste son. Den nuvarande ägaren är den tionde i raden och heter också han Hans Ramel.

På Övedskloster hittade Ingmar Bergman den rätta, småstränga miljön, som behövdes för att gestalta greve Malcolms och hans hustru Charlottes hem. Kanske hade han funnit platsen redan två år tidigare då han rörde sig i trakten runt Ystad under inspelningen av Gycklarnas afton?

På 3500 hektar stora Övedskloster drivs ett modernt jordbruk, med bland annat uppfödning av Angus-kor. Gården är idag öppen för allmänheten, satsar på besöksnäring och har bland annat en butik, ett kafé, jul- och påskmarknader och trädgårdsvisningar. Det går också att hyra rum och hästboxar för övernattning och lokaler för event, konferenser och fester. Själva slottet bebos av familjen Ramel, men vid valda tillfällen anordnas visningar. 

Filmat i Övedskloster:

Med denna romantiska sekelskifteskomedi, späckad av sylvassa repliker, listiga älskarinnor, svartsjuka älskare, partnerbyten, kärleksbrygder och dueller fick Bergman sitt internationella genombrott. Filmen, som är Bergmans roligaste, belönades på filmfestivalen i Cannes och fick överlag strålande recensioner.

Hitta hit:

Övedskloster ligger vid väg 104, vid Vombsjön, utanför Sjöbo. 

Kuriosa:

Selma Lagerlöf lät Nils Holgersson besöka övedskloster och stå och titta ut över Vombsjön.

Även scener ur den brittiska Wallanderserien med Kenneth Branagh är inspelad på Övedskloster.

Under 2018 spelades tv-drama-serien ”12” inpå Övedskloster.

Öved Trail är ett trailrun-lopp som springs varje höst, med start och mål i Övedsklosters slottspark. Klasser att välja mellan är 10 km, 5 km och stafett 5 x 5 km.